Respons

Det bildet eg har fått flest tilbakemeldinger på og som har:

  • Vunne en fotokunkurranse
  • Er og finne på etiketten av det lokale ølet «Olden»
    forøvrig bryggja her i Olden.
  • Flittig brukt i reklame for bygda

Det er dette bildet.

7. Ved Osneset, Olden

7. Ved Osneset, Olden